Etiska regler

Som medlem i EFT Förbundet – Yrkesförbundet för EFT och Knackningsmetoder, accepterar och följer jag följande etiska regler:

Jag uppträder professionellt och respektfullt i kontakt med klienter under behandling.
Jag utlovar aldrig behandlingsresultat på fysiska åkommor. EFT och andra knackningsmetoder är skapade för emotionella utmaningar, inte fysiska, även om fysisk lindring och läkning ofta uppkommer vid eller efter EFT-behandling.
Jag ställer ej diagnos på klienten – det görs av medicinskt utbildad personal.
Jag för minnesanteckningar vid varje behandlingstillfälle.
Jag respekterar varje individs integritet och för aldrig informationen vidare till tredje part utan klientens medgivande. Undantag endast om livshotande fara föreligger för klient eller tredje part.
Jag ger råd om fortsatta självbehandlingsmöjligheter efter och mellan sessioner.
Om jag finner att klientens problem ligger utanför min egen kompetens är jag skyldig att hänvisa till annan expertis alternativt medicinsk vård.
Min marknadsföring skall vara saklig och sanningsenlig. Till form och innehåll är den neutral eller positiv till andra EFT-behandlare. Jag framställer inte mig själv som skickligare än mina kollegor.
Jag uttalar mig inte negativt om andra behandlingsformer eller kollegor.

För övrigt som inte tagits upp ovan hänvisas till EFTi (EFT Internationals) etiska riktlinjer.

För etisk fördjupning rekommenderar förbundet följande litteratur:

Creating Healing Relationships av Dorothea Hover-Kramer, EdD, DCEP.

Copyright 2017 - EFT Association