Flyktinghjälp

Vi behöver din hjälp!

EFT är ett fantastiskt verktyg för att sänka stressnivån efter trauma, och minska effekterna av post-traumatisk stress.

TTT (Trauma Tapping Techniqe) är en enkel självhjälpsmetod där EFT-punkter används för att lugna psyket och skapa trygghet i kroppen. En slags "första hjälpen" som kan rädda liv.

Filmen här bredvid är gjord av Peaceful Heart Network för att hjälpa flyktingar som mår psykiskt dåligt. Genom att knacka med på punkterna som visas i filmen kan man sänka sin stressnivå på ett påtagligt sätt.

Hjälp oss att sprida denna film till de som arbetar med flyktingar så att så många som möjligt kan bli hjälpta!

Se det traumaarbete med EFT/TTT som redan görs i Afrika för att hjälpa människorna där.

EFT på iPhone & iPad

GO EFT Tapping© är en engelsk/arabisk iPhone-applikation för att stötta knackande på egen hand och ge snabb och effektiv lindring från känslomässig stress. Minskade fysiska symptom eller snabbare läkning är ofta en positiv spin off-effekt när man får ned stressen eller blir av med negativa överskottskänslor.

Denna app är ett sant kundanpassat verktyg. Man anger sitt eget problem och hur stark känslan/obehaget är direkt i sin iPhone, och får guidad knackning med EFT. Att appen är på engelska brukar inte hindra svenska användare från att få bra effekt.