Forskning om EFT

De senaste åren har forskningen kring EFT och andra knackmetoder riktigt tagit fart. Fast forskningen fortfarande är i sin linda, visar studierna och meta-analyserna på stor behandlingseffekt i ett antal områden: ångest, oro, depression, PTSD, viktminskning, trauma med mera.

Det dyker hela tiden upp nya studier. Nedan hittar du ett urval av de bästa sajterna där forskningsresultat kontinuerligt redovisas och uppdateras.

Spotlight

EFT: från "evidensstödd" till "evidensbaserad"

EFT är ju fortfarande inte godkänt som "evidensbaserad metod" av APA, American Psychological Association. Dr Peta Stapleton, världens ledande inom forskningen på EFT, har fått i uppdrag att undersöka saken:

"Dr Peta Stapleton has been tasked by the American Psychological Association Division 12 Taskforce to conduct a systematic review on the effectiveness of EFT for trauma and PTSD. This is in line with their new guidelines and to establish the effectiveness of EFT to be listed on their website as ‘evidence based’. "

Här kan du läsa en uppdaterad artikel som ger en bra bakgrund till EFTs status.

Knackning i tanken fungerar

I en studie från Hannovers medicinska högskola har man kunnat konstatera att EFT kan reglera känslor – utan vare sig ord eller fysisk knackning. Försökspersonerna fick titta på skrämmande eller motbjudande bilder samtidigt som de ombads visualisera att de knackade på sina akupunkter. För att minimera placeboeffekten fick försökspersonerna inte veta att tapping har en lugnande effekt.

Med hjälp av fMRI-skanning kunde man konstatera att aktiviteten i hjärnans stresscentrum förändrades. Man har tidigare trott att aktiviteten i amygdala hämmas av EFT, men nu såg man att den i stället tillfälligt ökade medan stressresponsen i sig avtog. Läs mer här >>

Hjärnvågor hos överätare förändras efter EFT

Dr Peta Stapleton som nyligen publicerat en studie om EFT och emotionell överätning har nu avslutat ett projekt med där fRMI-skanning använts för att påvisa förändringar hjärnan efter behandling med EFT. Resultaten består över tid. Läs mer här >>

Kaiser Permanente ger rekommendationer för EFT-behandling av PTSD

Kaiser Permanente, en av USAs främsta vårdkedjor med över 10 miljoner patienter per år, har nyligen i sin peer-reviewade tidskrift The Permanente Journal publicerat en rapport om behandling av posttraumatisk stress hos krigsveteraner. De rekommenderar också en stegvis vårdmodell med 5 sessioner EFT-terapi för subklinisk (lindrigare) PTSD och 10 för klinisk (med allvarliga symtom). Tillkommer gruppterapi, onlinehjälpmedel och socialt stöd. Läs hela artikeln här eller en sammanfattning i The Huffington Post.

EFT International: EFT Science and Research

EFT International (f.d. AAMET) har en fräsch och överskådlig sida där man kan söka artiklar och studier efter ämnesområde och författare.

Läs mer >>

The Tapping Solution: Science and Research

Lättläst och överskådligt, med bra infographics och flera intervjuer.

Läs mer >>

EFT Tapping Training: The Science of Tapping

Abstrakt, artiklar, rapporter - de viktigaste har en kort förklaring och tolkning av Craig Weiner, DC, så att lekmän som inte själva kan tyda vetenskapliga texter kan få ut något av dem.

Läs mer >>