Arkiv

Förbundets tidigare händelser

2022

26/9 Arbetsworkshop - websideuppgradering
4/9 Styrelsemöte
30/8 Öppen workshop: Tapping för barn, Marie Hillberg & Irene Ödmark-Hall
31/5 Årsmöte och Kreativitetsworkshop, Irene Ödmark-Hall
5/4 Öppen workshop: Allergier
12/3 Styrelsemöte
29/3 Styrelsemöte
1/3 Öppen workshop: Tapping för fred i Ukraina och Europa, Sara Bern
30/2 Öppen workshop: Förlåtelse, Irene Ödmark-Hall
27/1 Öppen workshop: Mer lugn och balans för dig och dina barn, Catarina Guldberg

2021

29/11 Öppet möte med Kasia Soraya, Belonging
25/11 Styrelsemöte
26/10 Öppen workshop med Anette Eriksson, Släpp sötsug och andra cravings
17/10 Styrelsemöte
28/8 Styrelsemöte med nya styrelsen. Iréne Ödmark-Hall ordförande, Kasia Soraya ny ledamot, Marie Hillberg och Marita Parwén nya suppleanger.
14/6 Årsmöte samt Våga lämna en relation - öppet möte med Marita Parwén
4/5 Styrelsemöte
20/4 Våga sälja hälsa - föredrag med Sara Bern och Tina Lee Möller
29/3 Styrelsemöte
15/2 Lätta på ryggsäcken! Öppet möte med Gunilla Wigertz
25/1 Styrelsemöte

2020

3/12 Styrelsemöte
16/11 Öppen zoomträff med Peter Torssell, tema akupunkturpunkter
19/10 Styrelsemöte
29/9 Öppen träff på temat stress, med Kicki Lekberg
15/9 Styrelsemöte