Emotional Freedom Techniques

För vem och till vad?

Själva knackprocessen

Andra knackningsmetoder

Aktuell forskning

EFT i media

Man kan tycka att EFT strider mot allt sunt förnuft, men man måste ge den en chans innan man dömer ut den.

Dr. Gunilla Brattberg, leg. läkare och docent i hälso- och sjukvårdsforskning

Enkla, behagliga och effektiva tekniker.

Inkeri Barenthin, retired docent, Karolinska Institutet

Med EFT kommer man in på det väsentliga med en gång.

Anette Fagerlund, environmental inspector

Emotional Freedom Techniques

EFT, Emotional Freedom Techniques, har de senaste åren rönt allt större uppmärksamhet i Sverige och utomlands som ett sätt a